Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 7-6-2014)

επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση copperINart-mycreations

Ευχαριστούμε για την κατανόηση...

...και συγνώμη για την ταλαιπωρία.

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 7-6-2014) από https://kostaspasaloukos.blogspot.com/ σε  https://copperinart-my...

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η διεύθυνση ιστολογίου άλλαξε! ~ Our blog URL change!

Επειδή αλλάξαμε την διεύθυνση του ιστολογίου μας (στις 7-6-2014)
επισκεφθείτε την νέα μας διεύθυνση copperINart-mycreations  
Ευχαριστούμε για την κατανόηση... 
...και συγνώμη για την ταλαιπωρία. 

~/.\~

Because we changed the address of our blog (6-7-2014)
visit our new copperINart-mycreations address 
Thanks for understanding...
...and sorry for the inconvenience.